Қазақша  Русский  
Алматы облысы  <br> Ұйғыр ауданы <br> Білім бөлімі
Алматы облысы
Ұйғыр ауданы
Білім бөлімі

ҚР Мемлекеттік рәміздері
eye 

Мектеп сайттары

Мектеп атауы  Сайт мекен-жайы
1 Средняя школа имени М. Хамраева hamraeva-uiguraud.mektebi.kz
2 Шарынская средняя школа sharyn-uiguraud.mektebi.kz
3 Таскарасуская средняя школа taskarasu-uiguraud.mektebi.kz
4 Рахатская средняя школа rahat-uiguraud.mektebi.kz
5 Ширинская средняя школа shirin-uiguraud.mektebi.kz
6 Средняя школа им А.Розыбакиева rozybakiev-uiguraud.mektebi.kz
7 Чунджинская средняя школа №1  shonzhy-1.mektebi.kz 
8 Средняя школа имени Ж.удайбергенова kudaibergenov-uiguraud.mektebi.kz
9 Средняя школа №3 имени Ильи Молутова (Бахтия)  molutov-uiguraud.mektebi.kz
10 Чунджинская средняя школа №4 shonzhy-4.mektebi.kz 
11 Шошанайская средняя школа shoshanai-uiguraud.mektebi.kz
12 Бирлик-Сумбинская средняя школа birlik-uiguraud.mektebi.kz
13 Сумбинская средняя школа с дошкольным миницентрам sumbi.mektebi.kz
14 Кыргызсайская средняя школа kyrgyzsai-uiguraud.mektebi.kz
15 Мало- Аксуйская средняя школа  с дошкольным миницентром maloaksuskaya-uiguraud.mektebi.kz
16 Больше-Аксуйская средняя школа имени Г.Садвакасова с дошкольным миницентром sadvakasova-uiguraud.mektebi.kz
17 Долайтинская средняя школа dolaity-uiguraud.mektebi.kz
18 Средняя школа  им.И.Искандерова iskanderov-uiguraud.mektebi.kz
19 Тигерменская уйгурская средняя tigermen-uiguraud.mektebi.kz
20 Тигерменская казахская средняя школа tigermen-kaz.mektebi.kz
21 Актамская средняя школа  aktam-uiguraud.mektebi.kz
22 Дардамтинская  средняя школа dardamty-uiguraud.mektebi.kz
23 Сункарская средняя школа sunkar-uiguraud.mektebi.kz
24 Дубунская средняя школа dubunskaya-uiguraud.mektebi.kz
25 Средняя школа имени М.Жалилова zhalilov-uiguraud.mektebi.kz
26 Бодетинская средняя школа budentin-uiguraud.mektebi.kz
27 Больше  Диханская средняя школа с дошкольным миницентром dehkan-uiguraud.mektebi.kz
28 Кольжатская средняя школа kalzhat-uiguraud.mektebi.kz
29 Узынтамская  основная школа им. М.Максатова uzyntam-uiguraud.mektebi.kz
30 Средняя школа с. Ардолайты ardolaity-uiguraud.mektebi.kz
31 Чунджинская средняя Школа №5 shonzhy-5.mektebi.kz 
32 Жанасайская основная школа zhanasai-uiguraud.mektebi.kz
33  Средняя школа имени Таипова  taipov-uiguraud.mektebi.kz
 

 

Copyright © 2017, Алматы облысы Ұйғыр  ауданының білім бөлімі

 

КІРУ